Goku vs Piccoro
Dragon Ball Z
Gashapon 


Incluye las figuras: 
- Goku
- Piccoro 

Goku vs Piccoro - Dragon Ball Z - Gashapon

$350.00Precio